Kommande aktiviteter

  • Månadsmöte 4 december kl 19 - luciafika, extra årsmöte (stadgeändring ang styrelsesammansättning, kallelse har gått ut) samt överaskning vad gäller tekniskt föredrag.

Månadsmöte november

SAT

På månadsmötet 6:e november kl 19 kommer vi att få en favorit i repris, amatörradio via satellit. Vi kommer även att få en demonstration av en ny radio, samt att vi pratar om radioloppisen som vi hade i oktober.

Tack för i år

Norrköpings radioklubb och FRO Norrköping vill tacka alla besökare, utställare och frivilliga funktionärer för en väl genomförd radiomässa 2017. Här nedan finns en film som Lennart SA5MMM har filmat:

Loppisvaror och radiotrafiknätet

Medlemmar som har radiogrejer som de vill bli av med och tror att någon annan radioamatör kan ha nytta av dem får gärna skänka dem till klubben för försäljning på loppis. Ta med detta till månadsmötet den 2:a oktober eller hör av er till styrelsen@sk5bn.se. Vi vill gärna få grejerna till oss i god tid så vi hinner prissätta. Vi är även intresserade av fler operatörer till radiotrafiknätet på söndagarna. Vi önskar att vi helst ska bli minst 5-6 st som kan dela på det. [Läs mer]

Månadsmöte oktober

Månadsmötet 2:a oktober kl 19 kommer att innehålla mjukvarudefinerad radio (SunSDR) som Thomas SA5CCU har köpt, vilken han visar tillsammans med Janne SM5FGQ. Vi kollar även på planering för radiomässan.

SDR

SM5CIH SK

Den 24 augusti 2017 avled klubbens Hedersmedlem Paul Nykvist SM5CIH i en ålder av 95 år. Paul har varit medlem i klubben sedan många år och var aktiv så sent som 2011 då han flyttade till Borgmästargårdens ålderdomshem. Paul deltog i en hel del av klubbens aktiviteter, han var också CW-kunnig och hade ett par väldigt fina telegrafnycklar. Paul var anställd vid tidig ålder på Statens Järnvägar som ansvarig för kommunikationsarbeten längs spåren både med radio och tråd. [Läs mer]