Tester - Radioamatörernas sport
Klubbens medlemmar deltar i olika tester. Medlemmarna tävlar med sin egen signal. I loggprogrammet anges även klubbsignalen och sedan sammanräknas de olika resultaten för en tävling mellan de olika klubbarna. De vanligaste testerna är de Nordiska aktivitetstesterna (NAC) samt månadstesten (MT). 'Testresultaten lämnas efter avslutad test till en testrobot via SSA´s hemsida

Resultaten i de olika testerna - såväl individuellt som för SK5BN - redovisas i web-QRZ som utkommer den första varje månad. Resultaten redovisas med viss eftersläpning  månadsvis även i SSA´s tidning QTC.

På den här sidan kan man se det slutgiltiga årsresultaten för de individuella signalerna samt för klubben SK5BN.Länk: Läs vad SSAs HF-manager Rune/SM5COP skriver


Länk: Se klubbens och medlemmarnas olika resultat och slutresultat


Länk: Lathund för loggprogrammet Log4U 

Solar Terrestrial Data


Created by PA4RM
SK5BN.se - Norrköpings Radioklubb, Copyright