Oscilloskop, mätinstrument, radiomottagare m.m. säljes
på Amatörradiomässan den 18 oktober

Klicka här för mer info


Derek, SM5RN                   Henrik, SM5AUS
070 2 25 35 62                   011 495 83 79

2014-10-13 SM5TJHDrake TR7 säljes

 

Olle SM0HCI (Valdemarsvik)
070 3 22 08 91

2014-03-21 SM5TJH


 

Uppdaterad komponentlista

Lennart 5DFF har uppdaterat klubbens komponentlista. Vi har fått en hel del nya komponenter

som nu är inventerade och upplagda. Klicka på respektive rubrik så ser du vad som finns på lager.

Kristaller Transistorer

Dioder -varicap -zener -brygg -övriga

IC-kretsar digitala -TTL och   CMOS

IC-kretsar linjära -op-amp -radio -data -övriga

Tyristorer Optokretsar Stabbkretsar

2012-10-07 SM5AWU


 

 


Om Du önskar få något infört,
kontakta Janne/SM5TJH tfn 0702 970133 eller via
"Kontakta oss" i övre listen

Om du vill köpa någon komponent, kontakta kassören. Se "kontakta oss".

 

Solar Terrestrial Data


Created by PA4RM
SK5BN.se - Norrköpings Radioklubb, Copyright