Radioklubbens utbildningar


Utbildningsprogrammet omfattar kurser som leder till kompetensbevis för olika slags av radiotrafik. Klubben arrangerar också studiecirklar för fortbildning inom amatörradions olika områden.  

 

Certifikatkurs för Sändareamatörer är ett utbildningsprogram som leder till certifikat för att kunna använda radiostationer inom de fastställda amatörbanden.

Kursledare och kontaktperson Lars Kostmann/SM5AZS

Prov avläggs för Derek Gough/SM5RN

 

Kurs i Morsetelegrafering är ett träningsprogram som ger den färdighet som fordras för att kunna telegrafi i olika hastigheter

Kursledare och kontaktperson Lars Kostmann/SM5AZS

Prov avläggs för Derek Gough/SM5RN

 

Kurs för Short Range Certificate SRC som omfattar de kunskaper som fordras för att köra VHF-radio i olika kustnät

Kontaktperson och provförrättare är Jan Hult/SM5TJH

 

Kurs för Long Range Certificate LRC som täcker de kunskapskrav som fordras för att vid långsegling kunna använda en MF/HF-radio och kunna kommunicera med fasta stationer och andra fartyg.

Kontaktperson och provförättare är Jan Hult /SM5TJH

 

Studiecirkeln Att köra test omfattar hur olika tävlingar inom amatörradion är upplagda, vilka programvaror som används för att logga trafiken, hur radiostationen kan utrustas och hur olika taktiker kan påverka testresultan.

Kontaktperson Lennart Kördel/SM5AQI

 

Studiecirkeln Att köra DX omfattar tekniken hur man kan kontakta stationer som opererar från långväga platser. Här handlar det om hur man kan utrusta sin egen station, hur man lyssnar, anropar och kör QSO´n. Särskilt intresse ägnas åt olika informationssystem på Internet

Kontaktperson Lennart Kördel/SM5AQI

 

Studiecirkeln Digital Kommunikation ger en inblick i hur sändareamatörer använder sig av digitala trafiksätt som PSK31, RTTY och SSTV mm. Vi studerar olika programvaror och lär oss koppla upp en radiostation för digital trafik.

Kontaktperson Lennart Kördel/SM5AQI

 

Studiecirkeln Vågutbredning – intressanta länkar handlar om vågutbredning och antennteori och också vad man kan utläsa från olika länkar. Här gäller det t ex prognoser för solfläckstal och hur man väljer frekvens. Vidare hur man ska tolka olika diagram och annan information som ges i mer eller mindre exportbetonade program.

Kontaktperson Lennart Kördel/SM5AQI

 

Om du är intresserad av att höja din kompetens inom ett visst område så har klubben möjlighet att anordna studiecirkel efter ditt önskemål. Kontakta då Lennart Kördel/SM5AQI eller någon annan i styrelsen.

 

Solar Terrestrial Data


Created by PA4RM
SK5BN.se - Norrköpings Radioklubb, Copyright