Svenska Fyrdiplomet

   

 


Svenska Fyrdiplomet utges av Norrköpings Radioklubb SK5BN / 7S5LH med syfte att stimulera amatörradioversamheten kring ILLW och andra fyraktiviteter.

Diplomet kan erövras av licensierade radioamatörer (även SWL) enligt nedanstående:


 


Regler:

 

  • Sökande måste ha kört samtliga QSO´n från ett och samma DXCC-land. Det är tillåtet att använda olika QTH.
  • Samtliga band och trafiksätt är tillåtna samt även /p, /am, /m, /mm o.s.v. Endast QSO´n fr.o.m. 1 januari 2001 räknas.
  • Ett med QSL-kort bekräftat QSO med en fyr eller fyrskepp i Sverige enligt lista ( ex.vis LH0882)…..ger en poäng.
    Ett QSL-kort där fyren/fyrskeppet är avbildat ger ytterligare en poäng = 1 joker. På QSL-kortet måste entydigt framgå fyrens/fyrskeppets namn och LH-nummer.

 

 


För att erhålla Svenska Fyrdiplomet krävs av följande:

  • DX-stationer (utom EU): 6 poäng varav maximalt 2 joker
  • EU-stationer:   8 poäng varav maximalt 2 joker
  • SM-stationer: 10 poäng varav maximalt 2 joker

För den klubb eller amatör som aktiverar en fyr eller fyrskepp gäller att radiostation och operatör befinner sig inom max 500 m från fyren/fyrskeppet.


Efter önskemål kan diplom utställas för ex.vis ett band, ett trafiksätt o.s.v.


Klubb eller enskild amatör som aktiverar en fyr/fyrskepp kan erhålla diplomet mot utdrag ur logg innehållande minst 500 QSO vid en och samma aktivitet.


Ansökan om diplomet åtföljt av GCR-lista samt 5€ eller 5 USD skickas till:

Svenska Fyrdiplomet SLHA
c/o Norrköpings Radioklubb
Nelinsgatan 24 kv
603 55 Norrköping

  

Norrköpings Radioklubb SK5BN 

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Derek Gough SM5RN

 

 

 

Solar Terrestrial Data


Created by PA4RM
SK5BN.se - Norrköpings Radioklubb, Copyright