Radioklubbens utbildningar

 

Klubben har under många år anordnat olika former av kurser inom radio. Just nu (våren 2017) samlar vi in intresseanmälningar för amatörradiokurs. Kontakta styrelsen vid intresse.

 

Kurser för radioanvändning till sjöss har även hållits:

Kurs för Short Range Certificate SRC som omfattar de kunskaper som fordras för att köra VHF-radio i olika kustnät

Kontaktperson och provförrättare är Jan Hult/SM5TJH

 

Kurs för Long Range Certificate LRC som täcker de kunskapskrav som fordras för att vid långsegling kunna använda en MF/HF-radio och kunna kommunicera med fasta stationer och andra fartyg.

Kontaktperson och provförättare är Jan Hult /SM5TJH

 

 

Solar Terrestrial Data


Created by PA4RM
SK5BN.se - Norrköpings Radioklubb, Copyright