Driftinformation

  • 2023-03-18: RU0/RU368 är avstängd och nertagen pga tekniska problem. Den kommer synas på nätet under reparation för testkörning, men är inte i luften.

Kommande aktiviteter

  • 12 juni kl 19 Månadsmöte Totalförsvarsinformation del 2

Månadsmöte i Juni

Nu på måndag 12 juni är det dags för sista månadsmötet innan sommaruppehållet. Vi kommer få del 2 av månadsmötet i April. Vi planerar även för aktiviteter för hösten. Har du några idéer eller önskemål om vad du vill göra inom klubben under hösten? Ta med dem! Beskrivning av föredraget: Vi radioamatörer har en viktig funktion att fylla inom Totalförsvaret och vi behöver alla känna till vår roll inom detta. Vår medlem, Andreas Jarskog, är en av de utbildade informatörerna inom Försvarsmaktens folkförankringsprojekt “Tillsammans försvarar vi Sverige”. [Läs mer]

Om Fieldday 2023

Igår genomförde Radioklubben sin Field Day för våren vid Himmelstalund. Vi fick sällskap av FRO och Molos som visade upp en del spännande saker. Det kördes även en del kortvåg men denna gång via Ra 195, en äldre militär HF-station. TJH utgjorde motstation trots sjukdom. Stort tack, var roligt att se hur stor skillnad olika antennlösningar påverkar. Vi fick se och testa det VHF-kitt som MSB köpt in som en del i att stärka den civila beredskapen. [Läs mer]

QSL för maj

Dessa har fått nya kort: SM5AUS-SM5BOF-SM5DFF-SM5FGQ-SM0HCI-SM5SHQ-SM5TJH-SM5UYV-SA5ACR-SA5ATV-SA5BNU-SA5HAG-SA5JAR och SA5KBE.

73 de Georgios / SM5OMP

Himmelstalund Maj 2023

Vi ses på parkeringen vid Himmelstalund, på sidan Brunnsalongen och tennisplanerna finns kl 10:00-13:00 Klubben bjuder på hamburgare och dryck samt kaffe. Vi kommer kunna visa upp reservsambandskittet som MSB placerat här i Norrköping. Detta kitt som består av ett gäng handapparater och en mobilstation samt en mast är en del i MSB’s satsningar på att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och finns tillgängligt för kommun och länsstyrelsen att begära ut. [Läs mer]

Månadsmöte i April

Det är dags för månadsmöte i klubben nu på måndag 17 april kl 19.00. Alla medlmmar välkomnas! Innehållet beskrivs nedan: Vi radioamatörer har en viktig funktion att fylla inom Totalförsvaret och vi behöver alla känna till vår roll inom detta. Vår medlem, Andreas Jarskog, är en av de utbildade informatörerna inom Försvarsmaktens folkförankringsprojekt “Tillsammans försvarar vi Sverige”. Nu på måndag kommer vi få en uppdatering inom området och få ta del av det omfattande arbetet som ligger bakom detta projekt. [Läs mer]

Månadsmöte i Mars

Välkomna till månadsmöte i SK5BN nu på måndag den 13 mars klockan 1900.

  • Info från styrelsen omkring våra planerade aktiviteter under våren/sommaren

  • Janne FGQ berättar om (delar av) sitt liv på SVT

  • Sedvanligt fika med eftersnack

Tag gärna med dig ideér och frågor att diskutera vid mötet!

Välkomna hälsar Styrelsen

Val på årsmötet

Uppdatering: Inga förslag har inkommit och valkommittén föreslår omval på samtliga poster. På årsmötet den 27:e februari ska vi välja: Kassör för en tid av två år En ledamot för en tid av två år Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år Två medlemmar till Valkommittén för en tid av ett år. Vi önskar nu förslag på personer till dessa poster senast den 4:e febrari i år. [Läs mer]

Årets sista månadsmöte

Nästan 20 medlemmar kom till decembers månadsmöte. Janne FGQ demonstrerade några av sina senaste projekt, en adapter till hans elmätare för att kunna läsa av elförbrukningen i realtid samt projekt WSPR (beacon-sändare). Janne beskrev på ett förståeligt sätt hur han anpassat mjukvarorna till projekten som alla är gjorde för Arduino. Det visades även bilder från nedmontering av en antennmast. En till dels livlig diskussion kring fjärrstyrning av radiostationer avrundade kvällen. [Läs mer]

Medlemsavgift 2023

Nu börjar året gå mot sitt slut och det är dags att betala medlemsavgift för nästa år. Styrelsen är tacksam om ni betalar er avgift innan lucia.

Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter 1 september 2022 så är er avgift redan betald för 2023. Klubbens bankgiro är 217-1882.