Driftinformation

  • 2023-10-07: RU0/RU368 är åter i drift!

Kommande aktiviteter

  • Öppen klubblokal Information, annonsering och referat finns på http://www.sm5dff.st/nrk/

  • 4 december kl 19 Månadsmöte. Glögg och klubbstationen m.m.

  • 8 januari kl 19 Månadsmöte

  • 19 februari kl 19 Årsmöte

  • 4 mars kl 19 Månadsmöte

Medlemsavgift 2024 och kommande aktiviteter

Nu på lördag 2/12 är klubblokalen öppen kl 15, se http://www.sm5dff.st/nrk/ för program. På måndag 4/12 kl 19 har vi årets sista månadsmöte. Istället för kaffe blir det glögg och vi kommer att gå igenom klubbstationen och titta på planer för hur vi kan aktivera den mer framöver. Det börjar även bli dags att betala medlemsavgift för nästa år. Styrelsen är tacksam om ni betalar er avgift tidigt i december. [Läs mer]

Fyraktivitet 19 augusti

INSTÄLLD P.G.A. SJUKDOM! På Lördag den 19/8 skall vi genomföra en Lighthouse-aktivitet på Kättilö i Gryts skärgård. Tanken är att åka med båt från Fyrudden kl 1000 och hemresa sen eftermiddag-tidig kväll. FGQ fixar radio och antenn. Vi kan vara max 8 personer så vid stort intresse kan lottning behöva ske. Fyren ägs av en f.d jobbarkompis till FGQ och RN. Det inneär att det finns 6 platser kvar för övriga klubbmedlemmar. [Läs mer]

Månadsmöte i Juni

Nu på måndag 12 juni är det dags för sista månadsmötet innan sommaruppehållet. Vi kommer få del 2 av månadsmötet i April. Vi planerar även för aktiviteter för hösten. Har du några idéer eller önskemål om vad du vill göra inom klubben under hösten? Ta med dem! Beskrivning av föredraget: Vi radioamatörer har en viktig funktion att fylla inom Totalförsvaret och vi behöver alla känna till vår roll inom detta. Vår medlem, Andreas Jarskog, är en av de utbildade informatörerna inom Försvarsmaktens folkförankringsprojekt “Tillsammans försvarar vi Sverige”. [Läs mer]

Om Fieldday 2023

Igår genomförde Radioklubben sin Field Day för våren vid Himmelstalund. Vi fick sällskap av FRO och Molos som visade upp en del spännande saker. Det kördes även en del kortvåg men denna gång via Ra 195, en äldre militär HF-station. TJH utgjorde motstation trots sjukdom. Stort tack, var roligt att se hur stor skillnad olika antennlösningar påverkar. Vi fick se och testa det VHF-kitt som MSB köpt in som en del i att stärka den civila beredskapen. [Läs mer]

QSL för maj

Dessa har fått nya kort: SM5AUS-SM5BOF-SM5DFF-SM5FGQ-SM0HCI-SM5SHQ-SM5TJH-SM5UYV-SA5ACR-SA5ATV-SA5BNU-SA5HAG-SA5JAR och SA5KBE.

73 de Georgios / SM5OMP

Himmelstalund Maj 2023

Vi ses på parkeringen vid Himmelstalund, på sidan Brunnsalongen och tennisplanerna finns kl 10:00-13:00 Klubben bjuder på hamburgare och dryck samt kaffe. Vi kommer kunna visa upp reservsambandskittet som MSB placerat här i Norrköping. Detta kitt som består av ett gäng handapparater och en mobilstation samt en mast är en del i MSB’s satsningar på att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och finns tillgängligt för kommun och länsstyrelsen att begära ut. [Läs mer]

Månadsmöte i April

Det är dags för månadsmöte i klubben nu på måndag 17 april kl 19.00. Alla medlmmar välkomnas! Innehållet beskrivs nedan: Vi radioamatörer har en viktig funktion att fylla inom Totalförsvaret och vi behöver alla känna till vår roll inom detta. Vår medlem, Andreas Jarskog, är en av de utbildade informatörerna inom Försvarsmaktens folkförankringsprojekt “Tillsammans försvarar vi Sverige”. Nu på måndag kommer vi få en uppdatering inom området och få ta del av det omfattande arbetet som ligger bakom detta projekt. [Läs mer]

Månadsmöte i Mars

Välkomna till månadsmöte i SK5BN nu på måndag den 13 mars klockan 1900.

  • Info från styrelsen omkring våra planerade aktiviteter under våren/sommaren

  • Janne FGQ berättar om (delar av) sitt liv på SVT

  • Sedvanligt fika med eftersnack

Tag gärna med dig ideér och frågor att diskutera vid mötet!

Välkomna hälsar Styrelsen

Val på årsmötet

Uppdatering: Inga förslag har inkommit och valkommittén föreslår omval på samtliga poster. På årsmötet den 27:e februari ska vi välja: Kassör för en tid av två år En ledamot för en tid av två år Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år Två medlemmar till Valkommittén för en tid av ett år. Vi önskar nu förslag på personer till dessa poster senast den 4:e febrari i år. [Läs mer]