Kommande aktiviteter

  • Månadsmöte OBS! 10 juni kl 19:00
  • Kickoff 12 augusti - mer info kommer
  • Radiomässa 5 oktober i Mässhallen Norrköping

Ny subton på R0/RV48 82.5

Det är en ny subton på vår 2 meters repeater, även kallad R0 eller mer korrekt numer RV48. Den nya subtonen är 82.5.

73 de SA5JAR

Månadsmöte 1 april

Det var mycket stor uppslutning till månadsmötet i april. Säkerligen var det vår mycket intressante föredragshållare, Rolf Zetterberg, som lockade. Mycket roligt att så många kom på mötet! Rolf har arbetat med Sjöfartsverkets radiosystem och berättade om såväl kustradiosystemet såsom AIS-systemets utveckling. Rolf berättade om hur kustradiosystemet genomgick en modernisering och övergång till IP-baserad transmission för att kunna uppnå den höga driftsäkerheten som krävs. Vi fick också vet att AIS-systemet som har en mycket tydligt svensk koppling numera är en tvingande världsstandard som har gett mycket stor samhällsnytta och ökad säkerhet till sjöss. [Läs mer]

Nya QSL-kort april

QSL kort nu på SK5BN Till:

SM5AUS,AWU,CBC,DFF,OMP.OTH,PLT,1252.

SA5ACN,BJI,GAW-6

73 Sven-Arno SM5MCZ

Radiomässa i Eskilstuna

SK5LW arrangerar radiomässa kommande helgen i Eskilstuna. Platsen är Munktellarenan mellan 10:00 - 15:00. Entréavgift: endast 40 kr. Cafeteria! Brett utbud av både begagnat och nytt. Privata säljare, klubbar och företag kommer och säljer som vanligt, Över 500 platser inom en radie av 500 meter. Husbilsparkering finns också på Strömsholmen ett stenkast från Munktellstaden. Handikapplatser finns i anslutning till mässan i begränsat antal (8 st). Adress till själva mässan: Västra Storgatan 15, 633 42 Eskilstuna [Läs mer]

Provskrivning hos SK5BN

Norrköpings radioklubb genomförde under söndagen provskrvning för de som deltagit i höstens och vårens certifieringskurs. Reultatet blev 4 nya amatörer i klubben. Ett stort grattis till Per Gröndahl, Peter Svensson, Tony Molander och Thomas Hultgren.

Även ett stort tack till Thomas CCU som ställde upp som bisittare.

73 de SA5JAR

Provskrivning pågår

AMPRnet har en ny hemsida

Norrköpings radioklubb är medlem i AMPRNet Sverige. Denna rikstäckande förening vars syfte är att samordna och inspirera till anvädning av AMPRnet i Sverige har nu en ny hemsida. Gå gärna in och titta på den. http://www.amprnet.se

Ny AMPRnet-nod

Kort rapport från klubbledarträffen

I söndags träffades klubbledarna från de SSA-anslutna klubbarna i södra delen av DL5. Deltagande representanter kom från SK5AS, SK5SM, FRO, FRG samt från oss JAR och BKE. Det pratades om möjligheten till mer samverkan och samarbete. Bl.a i samband med O-ringen där det kommer behövs hjälp för att lösa uppgiften. Det talades även om det skulle vara intressant att ta fram en specialsignal för O-ringen för att ta chansen till att skapa lite mer uppmärksamhet aktiviteten. [Läs mer]

Erfarenheter kring 10 MHz Robust packet-positionering!

I bilen har jag under 2018 - från Juni till December - provat att APRS-positionera mig medelst Robust Packet på 10 MHz (10147,3 kHz). Jag har främst skickat positioner på eftermiddagarna och då på sträckan mellan Stockholm och Nyköping! Jag har nyttjat en Yaesu FT-897, en SCS-tracker och en enkel hembyggd förkortad antenn med bottenspole (se bild 1) avstämd till ovan frekvens. Jordningen av antennen är begränsad till bakluckan (se bild 2). [Läs mer]

Heathkit-dag

Rapport av Lennart SM5DFF:

Meddelande från SM7BUA: “Lördagen den 9 februari är du välkommen dit för ”Öppet Hus” mellan 10-17. Har du med dig någon Heathkit-pryl bjuder vi på gratis fika.”

Är klubbmedlemmar intresserade av ett studiebesök hos en klubb med framåtanda så kanske det kan vara intressant med samåkning.

Hör av er till Lennart SM5DFF om ni vill åka till SVARK på lördag!