Kommande aktiviteter

  • Info-träff AMPRnet 15 mars. Se utskick från YLG.
  • Månadsmöte 2 april kl 19.
  • Fieldday 13-14 April. Mer info kommer!

SM5CIH SK

Den 24 augusti 2017 avled klubbens Hedersmedlem Paul Nykvist SM5CIH i en ålder av 95 år. Paul har varit medlem i klubben sedan många år och var aktiv så sent som 2011 då han flyttade till Borgmästargårdens ålderdomshem. Paul deltog i en hel del av klubbens aktiviteter, han var också CW-kunnig och hade ett par väldigt fina telegrafnycklar. Paul var anställd vid tidig ålder på Statens Järnvägar som ansvarig för kommunikationsarbeten längs spåren både med radio och tråd. [Läs mer]