Kommande aktiviteter

  • 3 maj kl 19:00 - Digitalt månadsmöte - Uppbyggnaden av JRCC
  • 7 juni kl 19:00 - Digitalt månadsmöte - 69 MHz - vår nya avdelning

Centrummottagaren QRV för R0/RV48

Vår teknikgrupp har arbetat stenhårt med att få igång mottagaren i centrum och vi kan med glädje meddela att den nu är QRV. Detta innebär att mottagningen i centrala Norrköping kommer ha förbättrats högst påtaligt. Kommer bli spännande att se hur många fler som kommer komma in på ringen på söndag.

Ett stort tack till alla ni som arbetat med att få till detta!

73 de SA5JAR

Status för 2 meters repeatern

Vår teknikgrupp har arbetat med att få upp en ny mottagare i centrala Norrköping. De har kunnat montera antenner, dragit kablage och börjar montera upp elektroniken. Det kvarstår dock en del arbete och det är vanskligt att ge någon klartid men det positiva är att vi är nära driftsättning. Vi har även investerat i en vindsnurra för Kolmårds-siten vilket förhoppningsvis förbättrar läget med strömförsörjningen där. Dock så har vi från klubbens sida börjat titta på möjligheten till att få fast elanslutning till platsen. [Läs mer]

Medlemsavgift 2020

Nu är det dags att påminna om medlemsavgift för år 2020. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter september 2019 så är er avgift redan betald för 2020. Klubbens bankgiro är 217-1882. En del har redan betalt sin avgift, men om du inte gjort det så kommer det komma en påminnelse inom några dagar. [Läs mer]

R0/RV48 är lomhörd

Något tycks vara i olag och vår betrodda 2 meters repeater är just nu väldigt svår att nå in på. Något är uppenbarligen inte bra med mottagaren och vi får titta till detta så snart det går.

Beklagar stöket!

73 de SA5JAR

Cert-utbildningen igång

Vi är nu igång med årets certifikatskurs. Vi första tillfället dök det upp 4 aspiranter som var sugna på att förkovra sig i radioteknikens underbara värld. Intressant nog var det lika många instruktörer närvarande så detta kan nog bli riktigt bra. Nästa tillfälle är den 22 oktober när vi går vidare i grundläggande ellära. Det går fortfarande mycket bra att hoppa in i kursen så känner ni någon eller själv vill få hjälp med certifikatet är det bara komma med. [Läs mer]

QSL för september

QSL-kort nu på SK5BN till

SM5AZN,AUS,BOF,CBC,CYQ,DFF,RN.0HCI,OMP,TJH,PLT,TY,VTP,1252.

SA5ACN,ACR,ATV,BJI,JAR.

73 DE SM5MCZ Sven-Arno

CW-ring eller kanske kurs 11/9

Flera medlemmar har visat intresse för att förbättra eller lära sig den ädla konsten av CW. Vi startar därför igång en grupp för att gemensam försöka hjälpa och peppa deltagarna. Vi träffas den 11 september kl 18:00 för ett första möte. Vi pratar då igenom upplägget och bokar upp kommande tillfällen för att träffas.

Varmt välkomna!

73 de SA5JAR

Certifieringskurs uppstart 26/9

Klubben startar nu upp en kurs för att hjälpa nyfikna och intresserade blivande radioamatörer att klara certifieringskraven. Uppstart sker på torsdag 26 september kl 18:00 i klubblokalen. Det är ingen kostnad för deltagande i denna kurs men kurslitteraturen köper man själv. Detta kostar i dagsläget 265 kr hos SSA. Dessutom tillkommer kostnader för provskrivning och certifiering för att erhålla en amatörradiosignal vilket uppgår till 590 kr. Den exakta kursplanen kommer beslutas i samråd med deltagarna för att på bästa sätt anpassas till dessas förkunskaper och behov men vi bokar upp för en gemensam provskrivning under våren. [Läs mer]

Tekniska artiklar

Vi har haft en del artiklar publicerade på hemsidan. För att få en bättre överblick så finns nu en rubrik om du klickar på Teknik i ovan meny.

Det senaste tillägget är en artikel om APRS på kortvåg skriven av SM5RVH.