Bli medlem


Om du vill bli medlem, betala in medlemsavgiften samt skicka ett mail till kassor@sk5bn.se med uppgift om namn, e-postadress och anropssignal om du har sådan.

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per år som inbetalas på bankgiro 217-1882

Stadgar

Om du är intresserad att få hjälp att studera till ett amatörradiocertifikat så kontakta klubbens styrelse för information om kommande kurstillfällen. Epost styrelsen@sk5bn.se.

För information om hobbyn så ger denna video som Sveriges Sändaramatörer har gett ut en bra inblick: