Om oss


2011

Radioklubben grundades 1945 och har som syfte:

  • att sammanföra personer som är intresserade av amatörradio och radioteknik.

  • att även bland ungdomar och handikappade, söka sprida intresset för amatörradio och hjälpa dem till en stimulerande fritidssysselsättning.

  • att genom anordnande av sammankomster, kurser, föredrag, demonstationer och studiebesök, verka för ökade kunskaper färdigheter i radioteknik och trafikteknik.

  • att verka för god trafikkultur vid radiotrafik i enlighet med av Telemyndigheten utfärdade bestämmelser och rekommendationer av (SSA och) IARU.

Föreningen har sedan början av 1946 haft en klubblokal i centrala Norrköping med både samlingslokal, radioschack och antennpark. Under fliken “Kontakta oss” finns mer uppgifter om hur man kommer i kontakt med klubben, klubbadress m.m.

Föreningen har även tillgång till högt belägna antennplatser i Norrköpings stad och omnejd för repeatertrafik via VHF RV48 (R0) och UHF RU368 (RU0) där alla radioamatörer är välkomna att utbyta tankar och ideer när som helst. På söndagskvällar har klubben ett radiotrafiknät för att informera om veckans händelser alla inom VHF repeaterns räckviddsområde - alla radioamatörer är välkomna att logga in till nätet.

Första måndagen i månaden har klubben träffar i klubblokalen med undantag för de veckor som innehåller röda dagar samt juli månad. På träffarna diskuteras nyheter, kommande händelser och teknik. Då serveras även kaffe med bulle.

Föreningen är helt politiskt och religiöst obunden och får inte utnyttjas i ekonomiskt syfte av enskild medlem eller yrkesgrupp.

1946