AMPRnet


Klubben är aktiv inom och ansluten till AMPRnet. För mer information se www.amprnet.se.

Felanmälan och frågor kan ställas till amprnet@sk5bn.se .

Ansvariga i klubben är SA5BKE och SM5YLG.

EN-lank