APRS


En APRS Digi/Igate-station finns i samverkan med FRO Norrköping. Den (SL5ZYT-1) fångar upp paket från innerstaden direkt och även från omgivande digipeaters och arbetar på den europeiska/internationella frekvensen 144.800 MHz.

Dessutom finns en extra RX Igate SM5OEM-1, samt så håller vi service på en Digi med position på Omberg.

APRS.FI är en karttjänst där APRS-kommunikationen kan ses.